hambureger_menu DKFX_mobile_menu_Logo language_iconMob closebtn1

BẢNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Ngoại hối và Hợp đồng khác biệt với DK Trade đều là các sản phẩm được giao dịch ký quỹ

mis_icon
THỊ TRƯỜNG FX CUNG CẤP

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một trong những lựa chọn lớn nhất về các cặp tiền tệ FX trên thế giới và ở một số tỷ lệ ký quỹ cạnh tranh nhất trong khi cam kết giữ cho mức chênh lệch càng hẹp càng tốt. Mặc dù phần lớn các thị trường cung cấp là các cặp tiền tệ chính, chúng tôi cũng đã cố gắng thêm một số cặp phổ biến nhưng ít thanh khoản khác trên khắp thế giới để đưa ra một mặt cắt ngang rất rộng để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ. Để xem toàn bộ phạm vi sản phẩm của chúng tôi, vui lòng nhấp vào Bảng thông tin thị trường của chúng tôi.

(MIS)
TẢI XUỐNG PHIM PDF

Nếu bạn không có Adobe Reader, bạn có thể tải xuống bằng nhân vao đây

ĐĂNG NHẬP close_icon

QUÊN MẬT KHẨU arrow close_icon

sideMobilArrow ĐĂNG NHẬP sideHamburgerMenu

sideMobilArrow QUÊN MẬT KHẨU sideHamburgerMenu

Vui lòng chọn tất cả các tùy chọn
Done

CẢM ƠN BẠN!

Mật khẩu của bạn đã được thiết lập lại

error

lỗi

Một lỗi xảy ra, xin vui lòng thử lại sau.

MỞ TÀI KHOẢN DEMOclose_icon

sideMobilArrow MỞ TÀI KHOẢN DEMO sideHamburgerMenu

Vui lòng chọn tất cả các tùy chọn
DFX DemoFX
DZR DemoZero
DV DemoVariable

MỞ TÀI KHOẢN REAL close_icon

sideMobilArrow MỞ TÀI KHOẢN REAL sideHamburgerMenu

Vui lòng chọn tất cả các tùy chọn
Email already exist.
SV STANDARD
FIX FIX
ZERO ZERO
ECN ECN